Samen actief wonen met zorg!

Missie

Ludgerus is een stichting die zich tot doel stelt om haar bewoners veel meer te bieden dan een woning als onderdeel van een wooncomplex. Naast tal van activiteiten en bijeenkomsten ten behoeve van haar bewoners verwacht de stichting dat haar bewoners actief zijn bij voorkomende werkzaamheden. De activiteit is geen doel op zich maar past in de visie dat het gezamenlijk vormgeven van de eigen woonomgeving met het daarbij horende onderling contact een belangrijke bijdrage levert aan het persoonlijk welbevinden. Het voorkomen van isolement, de onderlinge betrokkenheid, de geborgenheid van de woonomgeving en de vele activiteiten zijn de pijlers van de stichting.

Naast deze pijlers heeft Ludgerus een aantal servicediensten ten behoeve van de bewoners georganiseerd en biedt het op professionele wijze extramurale thuiszorgdiensten aan, die 24-uur per dag beschikbaar zijn. Bewust heeft Ludgerus ervoor gekozen geen instelling te worden waar bewoners met een verblijfsindicatie terecht kunnen. Zoals vermeld is het gezamenlijk vormgeven van de eigen woonomgeving een essentiële waarde voor Ludgerus, waar een instelling met verblijf niet bij past.

De stichting wordt geleid door een kleine professionele organisatie. De stichting wil eigen regie blijven voeren waar het kan en zoekt samenwerking waar het nodig is.

 

50 jaar - Ludgerus

Visie

Voor het welbevinden van de ouder wordende mens is een plezierige woonomgeving en onderling contact erg belangrijk. Uitgaan van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen, met als doel zo lang mogelijk actief en zelfstandig te blijven, zijn daarvoor essentiële voorwaarden. Desondanks kan de ouder wordende mens zorg nodig hebben, waarin op professionele wijze dient te worden voorzien. Dit alles met als visie voor Ludgerus om de ouder wordende mens zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in een prettige, veilige en zorgzame woonomgeving.

Vrijwilligers

En vergeet onze vrijwilligers niet, want zij zijn onmisbaar voor Ludgerus. Wij prijzen ons dan ook gelukkig met het feit dat wij zoveel vrijwilligers hebben onder onze bewoners. Zij houden Ludgerus draaiende. Soms letterlijk, door aan het Rad van Fortuin te draaien, maar ook voor het schenken van koffie en allerlei andere zaken. Zelfs de tuinploeg van Ludgerus bestaat geheel uit vrijwilligers.