Vacature Raad van Toezicht Stichting Ludgerus


Over Stichting Ludgerus

Missie

Ludgerus is een stichting die zich tot doel stelt om haar bewoners veel meer te bieden dan een woning als onderdeel van een wooncomplex. Naast tal van activiteiten en bijeenkomsten ten behoeve van haar bewoners verwacht de stichting dat haar bewoners actief zijn bij voorkomende werkzaamheden. De activiteit is geen doel op zich maar past in de visie dat het gezamenlijk vormgeven van de eigen woonomgeving met het daarbij horende onderling contact een belangrijke bijdrage levert aan het persoonlijk welbevinden. Het voorkomen van isolement, de onderlinge betrokkenheid, de geborgenheid van de woonomgeving en de vele activiteiten zijn de pijlers van de stichting.

Naast deze pijlers heeft Ludgerus een aantal servicediensten ten behoeve van de bewoners georganiseerd en biedt het op professionele wijze extramurale thuiszorgdiensten aan, die 24-uur per dag beschikbaar zijn. Bewust heeft Ludgerus ervoor gekozen geen instelling te worden waar bewoners met een verblijfsindicatie terecht kunnen. Zoals vermeld is het gezamenlijk vormgeven van de eigen woonomgeving een essentiële waarde voor Ludgerus, waar een instelling met verblijf niet bij past.

De stichting wordt geleid door een kleine professionele organisatie. De stichting wil eigen regie blijven voeren waar het kan en zoekt samenwerking waar het nodig is.

Visie

Voor het welbevinden van de ouder wordende mens is een plezierige woonomgeving en onderling contact erg belangrijk. Uitgaan van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen, met als doel zo lang mogelijk actief en zelfstandig te blijven, zijn daarvoor essentiële voorwaarden. Desondanks kan de ouder wordende mens zorg nodig hebben, waarin op professionele wijze dient te worden voorzien. Dit alles met als visie voor Ludgerus om de ouder wordende mens zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in een prettige, veilige en zorgzame woonomgeving.

Vrijwilligers

En vergeet onze vrijwilligers niet, want zij zijn onmisbaar voor Ludgerus. Wij prijzen ons dan ook gelukkig met het feit dat wij zoveel vrijwilligers hebben onder onze bewoners. Zij houden Ludgerus draaiende. Soms letterlijk, door aan het Rad van Fortuin te draaien, maar ook voor het schenken van koffie en allerlei andere zaken. Zelfs de tuinploeg van Ludgerus bestaat geheel uit vrijwilligers.

Ludgerus hecht erg aan het zelfstandig functioneren van haar bewoners en koestert deze zelfstandigheid om zoveel mogelijk haar eigen unieke invulling te kunnen blijven geven aan het actief blijven wonen met zorg. Dat neemt uiteraard niet weg dat Ludgerus participeert in tal van netwerken en samenwerkingsrelaties heeft.


Over de organisatie Ludgerus

De organisatie bestaat uit een klein team zeer betrokken medewerkers onder leiding van een directeur bestuurder. Naast de focus op een hoge cliënttevredenheid is de tevredenheid van de medewerkers van Ludgerus over het eigen werk een belangrijk speerpunt. Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden cliënten. In het bestuurlijk functioneren is de Zorgbrede Governancecode het uitgangspunt. Dit betekent dat er een Raad van Toezicht fungeert die vanuit de dialoog toezicht houdt op de bestuurder en het algeheel reilen en zeilen van de stichting. Daarnaast treedt de Raad van Toezicht op als werkgever van de bestuurder en fungeert als klankbord voor de bestuurder.


Over de vacature in de Raad van Toezicht van Ludgerus

Ludgerus is op zoek naar een nieuw lid voor haar Raad van Toezicht.

Uit het voorgaande mag blijken dat Ludgerus een eigen cultuur heeft die zij koestert. Deze is kort gezegd: warm, cliëntgericht en professioneel. De toekomstige toezichthouder zal deze cultuur van harte moeten onderschrijven.

Mede gezien het belang van het gemeentelijke domein en het gemeentelijk netwerk is het van belang dat de toezichthouder in of in de nabijheid van Deventer woonachtig is en bij voorkeur ook een netwerk heeft in Deventer.

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 personen en komt vijf à zes keer per jaar bij elkaar.

De Raad van Toezicht van Stichting Ludgerus is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen

Van belang is voorts dat de toezichthouder in staat is vanuit betrokkenheid toezicht te houden, met respect voor de positie van de directeur/bestuurder.

 

Mede uit voorgaande volgen de onderstaande functie-eisen voor de leden van de Raad van Toezicht:

  • Van het lid wordt gevraagd dat zij affiniteit heeft met de doelstellingen van de Stichting en de cultuur onderschrijven. Er is sprake van betrokkenheid met het veld van de zorg.
  • De leden zijn als toezichthouder in staat distantie tot de organisatie te bewaren. Zij moeten op afstand kunnen toezien en adviseren.
  • De leden zijn in staat tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming.
  • De leden dienen bestuurlijke kennis en vaardigheden te hebben, goede contactuele en representatieve vaardigheden en kunnen samenwerken in teamverband.
  • Leden van de Raad van Toezicht dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van interne en externe belangen. Relevante andere functies worden gemeld. Van een lid van de Raad van Toezicht mag verwacht worden dat hij of zij eventuele belangentegenstellingen kan hanteren en er op een constructieve en zuivere wijze mee kan omgaan in het belang van de organisatie.
  • De leden van de Raad van Toezicht staan niet in een familierechtelijke verhouding tot de leden van de Raad van Bestuur of leden van het managementteam.
  • Leden onderschrijven en handelen overeenkomstig de Zorgbrede Governance Code.
  • Leden dienen over voldoende tijd en mogelijkheden te beschikken om zich  vrij te maken voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Over de procedure:

Wij ontvangen uw reactie graag tot en met 16 september via het volgende mailadres:

h.kampermanleferink@ludgerus.nl

De gesprekken zullen plaats vinden op 21 september a.s.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mw. Helma Kamperman Leferink,

Directeur-bestuurder, op telefoonnummer 0570 661900.


ACQUISITIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD