Wij hechten een groot belang aan de kwaliteit van onze dienstverlening!

Uitkomsten CQI meting 2015

Een onderdeel waarmee de kwaliteit gemeten wordt, is de cliënttevredenheid.
Dit doen wij structureel intern, maar ook wordt er 2 jaarlijks een zgn. CQI meting verricht door een onafhankelijke en geaccrediteerde organisatie.

In het najaar 2015 heeft de Stichting Ludgerus voor het eerst zelfstandig een CQI meting uit laten voeren. Het bureau ZorgfocuZ heeft deze meting uitgevoerd en dit leverder waardevolle informatie voor de organisatie op. Met name de Spiegelrapportage waarmee inzicht verkregen is over hoe de tevredenheidsscore zich verhoudt met de landelijke cijfers, maakt dat er een goede vergelijking plaats vindt.

Ten aanzien van het landelijk gemiddelde is af te lezen hoe de uitkomsten van Ludgerus zich verhouden t.a.v. de beste, de middengroep en de minst goede scores van Nederland.
Ludgerus scoort daarbij als volgt:

  • Respect voor mensen & ervaring bejegening: bovengemiddeld  (3.55)
  • Ervaring met (lichamelijke) verzorging: bovengemiddeld (3.2)
  • Ervaring kwaliteit personeel: gemiddeld  (3,49)
  • Ervaring inspraak: gemiddeld  (3,07)
  • Ervaren informatie: bovengemiddeld (3.43)[/cherry_list]
 Totaalscore: gemiddeld (3.35)Spiegelrapportage Ludgerus

Op 3 van de 6 punten scoort Ludgerus bovengemiddeld en op 3 van de 6 punten scoort Ludgerus gemiddeld. De uitkomsten zijn met de Cliëntenraad en met medewerkers besproken. Aan de hand van deze evaluatie zullen er verbeteracties worden ingezet of zal er nader onderzoek plaatsvinden naar de oorzaken.

Opmerking of compliment?

Heeft u een opmerking over onze dienstverlening of heeft u een compliment? Dan horen wij dit graag van u.

U kunt de opmerking of het compliment mondeling aan één van onze medewerkers doorgeven. Daarnaast kunt u ook het formulier invullen (te vinden in de zorgmap of bij onze balie). Uiteraard kunt u ook het per mail aan ons doorgeven.

info@ludgerus.nl

Klachtenprocedures

Meer informatie lezen over de wijze waarop Ludgerus met klachten en klachtenprocedures omgaat?   

Klik hier

 
Wilt u graag het officiële klachtenreglement van de Stichting Ludgerus lezen?  

Klik hier

Ervaringen van bewoners

Dhr. en mevr. Woerts

‘Toen ik hier binnenkwam, zag ik al dat het goed zat’, zegt de mannelijke helft van het echtpaar Woerts. ‘Ik zei meteen: “Ik ga hier niet eerder weg dan in een kissie”.’ Mevrouw Woerts herinnert zich de verhuizing naar Ludgerus ook nog goed. ‘We stonden al lang ingeschreven bij de woningbouw, maar het is toen heel snel gegaan. En het is fantastisch hier, absoluut.’ Lekker wonen is belangrijk, maar het feit dat er zoveel gezellige mensen bij Ludgerus wonen, daar hecht het echtpaar Woerts zeker zoveel belang aan. Meneer Woerts: ‘We gaan overal heen. Als er wat te doen is, zijn we erbij. Ik ben zo blij dat ik hier zit. Hier heb ik een lift. Als ik weg wil, stap ik in mijn wagentje en ben ik zo beneden. Hartstikke fijn is dat.’

 

Dhr. en mevr. Vukkink

Meneer en mevrouw Vukkink wonen al zeven jaar in Ludgerus. Meneer Vukkink is niet meer goed ter been doordat hij versleten rugwervels heeft. ‘Het is me een keer in de rug geschoten en dat is nooit meer goed gekomen’, zegt hij. Daarom krijgt hij dagelijks hulp van de verzorgsters van Ludgerus. Bij het douchen, het wassen en het aankleden. ‘Eerst kwamen ze ’s ochtends en ’s avonds, maar nu doe ik het ’s avonds zelf weer’, vertelt mevrouw Vukkink. ‘Ik houd niet zo van afhankelijkheid. Maar als het moet, komen ze: niks is ze te veel. Toen ik me laatst zelf niet zo goed voelde, kwam er meteen iemand de bloeddruk opmeten.’

 

Mevr. Gerards 

Twee keer in de week komt er iemand van de huishoudelijke hulp langs bij mevrouw Gerards. ‘Als je wilt, kun je de was laten doen. Beter kan niet.’ Door de aanwezigheid van ‘de meisjes’ van Ludgerus heeft mevrouw Gerards het gevoel dat ze er niet helemaal alleen voor staat. ‘Hier is 24 uur per dag iemand die me kan helpen. Dat is heel geruststellend, vooral voor de kinderen.’ Ze is blij dat het er niet allemaal al te ernstig aan toe gaat. ‘Ik maak ook wel een dolletje met de verpleging. Dat steriele is niks voor mij; je moet een beetje gein kunnen maken.’