Een klacht, vertel het ons!

Informatie voor bewoners Stichting Ludgerus

Hebt u een klacht over de  zorg- en dienstverlening van de Stichting Ludgerus?
Vertel het ons, graag komen wij samen met u tot een oplossing. Op deze pagina leest u hoe en waar u een klacht kunt indienen en hoe wij met uw klacht omgaan.

Vanzelfsprekend doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de uitvoering van onze zorg- en dienstverlening of over de bejegening door onze medewerkers. In de praktijk blijkt dat klachten vaak worden veroorzaakt door een misverstand. Juist door de klacht bij ons te melden, kunnen wij het probleem aanpakken en mogelijk onze werkwijze aanpassen.

 

Welke klacht kunt u waar indienen?

Voor de zorgverlening geleverd door Stichting Ludgerus kunt u de klacht bij de Stichting Ludgerus indienen. Een klacht kunt u op verschillende manieren aan ons kenbaar maken:

  • Rechtstreeks bij de betrokken medewerker.
  • Via de leidinggevende: manager Zorg of manager Beheer en Financiën.
  • Via de directeur-bestuurder.
  • Via de onafhankelijk voorzitter van de klachtencommissie.

Het direct bespreken van de klacht met de betrokken medewerker heeft onze voorkeur. In de meeste gevallen wordt uw opmerking of klacht opgelost na een gesprek met de betrokken medewerker en/of leidinggevende. Mocht u toch niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u via de directeur-bestuurder of de onafhankelijk voorzitter van de klachtencommissie uw klacht schriftelijk kenbaar maken.

Op het moment dat u uw klacht schriftelijk kenbaar maakt bij de directeur-bestuurder, ontvangt u binnen 5 dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging met daarbij informatie over de verdere klachtenprocedure.

 

Klachtenprocedure en klachtenreglement

Naast de klachtenprocedure beschikt de Stichting Ludgerus over een klachtenreglement. Hierin staat uitvoerig beschreven hoe de Stichting Ludgerus met klachten omgaat. U kunt deze procedure en het reglement opvragen bij de medewerker Kwaliteit van Ludgerus.

 

Klachten ten aanzien van wonen

Voor klachten over uw buurt/buren, kunt u voor advies contact opnemen met de administratie van de Stichting Ludgerus. Daarnaast kunt u informatie vinden  in de folder “Prettig wonen” van Woonbedrijf Ieder1. U vindt deze folder bij de receptie of op de website www.ieder1.nl.

Onderhoudsklachten over uw woning kunt u als reparatieverzoek doorgeven bij de administratie van de Stichting Ludgerus. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid zijn opgelost, dan bestaat voor u de mogelijkheid uw klacht bij het Woonbedrijf Ieder1 kenbaar te maken. U vindt de folder “Uw klacht, onze zorg” van Woonbedrijf Ieder1 bij de receptie of op de website www.ieder1.nl.

Heeft u een klacht over de (voorgenomen) huurverhoging of servicekosten? Dan kunt u deze indienen bij de Landelijke Huurcommissie, te Den Haag of zie de website www.huurcommissie.nl.

Adressen en telefoonnummers

T.a.v. zorgverlening

Ludgerus, wonen voor senioren
Karel de Grotelaan 1
7415 LM Deventer   tel. 0570 – 661 900

Voorzitter externe klachtencommissie (enkel bestemd voor klachten t.a.v. de Zorgverlening)
Dhr. R. de Leeuw
Smidsweg 36
7437 CD Bathmen

 

T.a.v. woonzaken

  • Woonbedrijf Ieder1, Postbus 888, 7400 AW Deventer
  • Huurcommissie, Postbus 16495, 2500 BL Den Haag